התחבר / הרשם
האתר של ישראל. לינקים. אתרים ישראליים. אתרי ישראל. קישורים. אתרים ישראליים. תוכנה חינם לסינון אתרים. מדריכים וטיפים. הורדות. העלאת תמונות. העלאת תמונות מהירה. פתיחת גלריות חינם. אתר טיפות
ח' תמוז התשפב, 07/07/2022, 16:01

חיפוש בגוגל:

קיצורי דרך בעבודה עם המחשב

נכתב ב- 2012-01-30 13:45:08


קיצורי דרך בעבודה עם המחשב

בעבודה מרובה מול המחשב אנחנו חייבים קיצורי דרך
שיעזרו לנו לעבוד מהר יותר ויקלו עלינו את העבודה והשימוש במחשב
צוות האתר אסף עבורכם מספר קיצורי דרך שימושיים שיקלו עלינו בעבודה

 
 

Alt + Tab :
מעבר מהיר בין חלונות פתוחים: לוחצים על לחצן ה Alt משאירים אותו לחוץ ואז לוחצים על Tab יפתח
חלון שיראה את רשימת התוכניות הפועלות. כל לחיצה נוספת על Tab תעביר לציור הבא.
עזיבה של לחצן ה Alt תגרום לתוכנה המסומנת להיפתח. סדר המעבר בלחיצות ה Tab בין התוכניות
המוצגות בחלון הקטן הוא לפי סדר הפעם האחרונה שהייתם בתוכנה.

האחרון ראשון וזה שלפניו שני וכו'. אם ברצונכם ללכת בכיוון ההפוך לחצו על Alt <br>+ Shift השאירו
את שניהם לחוצים ולחצו על Tab.
לחיצה על Alt + Esc מעבירה ישירות בין החלונות בלי להציג את החלון הקטן

 

 :מקש החלונות
בין לחצן Alt ללחצן ctrl במקלדת יש לחצן שעליו הסמל של תוכנת Windows
מקש החלונות + M - מזעור של כל החלונות הפתוחים: לחיצה ממושכת על מקש החלונות ולאחריה
לחיצה במקלדת על האות M תגרום למזעור של כל החלונות הפתוחים אל שורת המשימות על מנת
להחזיר את החלונות לתצוגה לוחצים על מקש החלונות + M + Shift

 

מקש החלונות + F :
פתיחה של תוכנת החיפוש במחשב.

 

מקש החלונות + E :
פתיחה של תוכנת סייר הדיסק של Windows

 

מקש החלונות + R :
פתיחה של שורת הפקודה. שבה ניתן להריץ פקודות<br>

 

מקש החלונות + L :
נעילת המחשב שלך אם אתה מחובר לתחום רשת,
או החלפה בין משתמשים אם אינך מחובר לתחום רשת

 

מקש החלונות + Break :
מציג את תיבת הדו שיח מאפייני המערכת
 

מקש החלונות + D :
מציג את שולחן העבודה.


מקש החלונות + F1 :
מציג את אשף העזרה של Windows

 

Ctrl + Esc :
מציג את תפריט ההתחלה (למקלדות בהם אין את הלחצן "מקש החלונות")

 

Alt + F4 :
סגירה של חלון פעיל. אם רוצים לסגור כמה חלונות לוחצים על ה Alt ומשאירים לחוץ
וכל לחיצה נוספת על F4 תסגור חלון פעיל נוסף

 

Shift/ctrl :
סימון יותר מאובייקט אחד: אם למשל חלון ובו 20 קבצים פתוח, ניתן להשאיר את לחצן ה ctrl לחוץ
ולסמן אחד אחד את האובייקטים אותם רוצים לבחור (לסמן על ידי לחיצה על האובייקט עם העכבר).
לחיצה על shift תבחר את כל האובייקטים החל מהאובייקט המסומן ועד לאובייקט אותו בוחרים. ניתן
להחזיק את לחצן ה ctrl ולבחור בסרגל שורת המשימות מספר משימות, אז ניתן ללחוץ על אחת מהם
לחצן ימני ולהחיל הגדרה על כולם יחד. כגון: סגור, הגדל, וכו'

 

Ctrl + a :
בוחר את כל התוכן המוצג בחלון


Ctrl + c :
מעתיק את התוכן הנבחר


Ctrl + x :
גוזר את התוכן הנבחר


Ctrl + v :
מדביק את התוכן השמור בלוח העריכה

 

tab :
עובר בטבלאות ובדפי אינטרנט משדה לשדה (סדר המעבר בין השדות נקבע על ידי בוני האתר) עם
מקש ה space (המקש הארוך במקלדת) ניתן לסמן או להסיר סימון מתיבות בחירה


Ctrl + Tab :
עובר קדימה בין כרטיסיות בתיבת דו שיח. Ctrl + Shift + Tab עובר אחורה


F1 :
מציג עזרה בתיבת הדו שיח

 

F2 :
משנה שם קובץ: מסמנים את הקובץ ולוחצים על F2 ואז ניתן לערוך את שם הקובץ

 

F3 :
חיפוש קובץ או תיקיה


F4 :
מציג את הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח


F5 :
מרענן את החלון הפעיל


F10 :
מפעיל את שורת התפריטים בחלון הפעיל


Alt -Shift :
עובר בין השפות המותקנות במקלדת


Cas Lock :
כאשר השפה היא אנגלית עובר מכתב קטן לגדול ולהפך


Shift + אות במקלדת :
כותב את אותה אות בכתב גדול באנגלית


Alt + Space + X/R/N :
שינוי גודל החלון: לחיצה על Alt + Space תפתח את תפריט החלון, לחיצה על X בתוספת הלחצנים
הקודמים תגדיל את החלון למקסימום. לחיצה על N תמזער את החלון לשורת המשימות ולחיצה על R
תקטין את החלון. אם מערכת ההפעלה היא בעברית יש להשתמש במקשים ה/מ/ש לפעולה זאת.

 

Shift + Alt + S :
שולח את ההודעה מיידית במקום ללחוץ על לחצן שלח

 

 

 

:קיצורי דרך באינטרנט אקספלורר

F11 :
פותח את דף האינטרנט במסך מלא. לחיצה נוספת על F11 מחזירה את התצוגה למצב רגיל
 

Ctrl + B :
פותח את חלון סידור המועדפים
 

Esc :
עוצר את טעינת הדף
 

F5 :
טוען את הדף מחדש. Ctrl + R מבצע את אותה פעולה
 

Ctrl + F :
פותח את אופציית החיפוש בתוך הדף. יש לקחת בחשבון שכאשר מחפשים עברית יתכן שבהרבה
אתרים נאלץ לבצע חיפוש הפוך. לדוגמא כדי למצוא את המילים תוכנת נאלץ לכתוב במילת החיפוש
תנכות.


Home/End :
עובר לראש או לסוף העמוד. לחיצה על End תציג את תחתית העמוד ולחיצה על Home תציג את ראש
העמוד


F4 :
סימון שורת הכתובת על מנת להזין כתובת רצויה חדשה
 

Ctrl + Enter :
מוסיף www לטקסט שמוקלד בשורת הכתובת ו com בסופו


Ctrl + D :
מוסיף את הדף הנוכחי למועדפים


Ctrl + W :
סוגר את החלון הנוכחי


Ctrl + N :
פותח חלון חדש עם אותה כתובת כמו הדף הפתוח כבר
 

Ctrl + I :
פותח את סרגל המועדפים בצד הדפדפן


Ctrl + H :
פותח את סרגל ההיסטוריה בצד הדפדפן
 

Ctrl + E :
פותח את סרגל החיפוש בצד הדפדפן
 

Ctrl + P :
מדפיס את הדף הנוכחי
 

Alt + Home :
עובר לדף הבית המוגדר בדפדפן

 
 

 

קיצורי דרך בתוכנות Office :

Shift + F3 :
עובר בין כתובה באותיות קטנות או גדולות או תצורה של אות ראשונה גדולה והשאר קטנות


Ctrl + S :
שומר את המסמך. אם מדובר במסמח חדש תפתח תיבה לבחירת שם למסמך ואם מדובר במסמך
בעל שם שנמצא באמצע עריכה השמירה תיעשה מיידית.
 

Alt + F4 :
סוגר את המסמך. אם המסמך לא שמור יופיע חלון לשמירת המסמך
 

Ctrl + [ :
מגדיל את הגופן
 

Ctrl + ] :
מקטין את הגופן
 

Ctrl + B :
מדגיש את הכתב


Ctrl + I :
מטה את הכתב


Ctrl + U :
מותח קו מתחת לטקסט
 

Ctrl + Enter :
פותח עמוד ריק חדש באותו מסמך
 

F12 :
שמירת מסמך בשם


לחיצה כפולה על מילה - בוחרת את המילה

3 לחיצות רצופות על קטע - בוחרת את כל הקטע
 

Ctrl + A :
בוחר את כל התוכן המוצג בחלון
 

Ctrl + C :
מעתיק את התוכן הנבחר
 

Ctrl + X :
גוזר את התוכן הנבחר


Ctrl + V :
מדביק את התוכן השמור בלוח העריכה
 

Shift + Ctrl + Home/End :
בוחר קטע ממסמך מהמקום שנבחר כלפי מעלה עד ההתחלה או כלפי מטה עד הסוף


Ctrl + Shift + C/V :
מעתיק סגנון ממקום למקום: מסמנים טקסט שממנו אתם רוצים להעתיק את הסגנון (צבע, גודל גופן,
הדגשה וכו') ולוחצים כל Ctrl + Shift + C לאחר מכן מסמנים את הטקסט שאותו אתם רוצים לראות
באותו סגנון ולוחצים על Ctrl + Shift + V


תנועה בתוך המסמך
לחיצה על חץ ימינה או שמאלה מזיזים את הסמן בתו אחד לכל כיוון לחיצה על Ctrl + חץ מזיזה את
הסמן מילה שלמה לכל כיווןכנ"ל לגבי מחיקה. ניתן למחוק מילים שלמות על ידי לחיצה על Ctrl + Del
על מנת למחוק מילים שלמות קדימה ועל ידי Ctrl + Backspace על מנת למחוק מילים שלמות אחורה.


Ctrl + Home/End :
מביאה לתחילת המסמך או לסופו

PageUP/PageDown :
מעביר מסך אחד למעלה או למטה. לחיצה על Ctrl + PageUP/PageDown תעביר אותנו לתחילת העמוד
הבא או הקודם בהתאמה.


CTRL+R/J/E/L :
מיישר את הטקסט לימין לשמאל או למרכז או לשני הצדדים: מסמנים קטע טקסט ולוחצים<br> על
לחצן Ctrl ולוחצים על אחד המקשים. L = מיישר לשמאל, R = מיישר לימין, E = למרכז, J = לשני
.הצדדים


Ctrl + Space :
משנה את הגופן המסומן לגופן ברירת המחדל


Ctrl + F :
פותח את אפשרות החיפוש במסמך

Ctrl + H :
פותח את אפשרות ההחלפה במסמך בה ניתן להחליף בבת אחת בכל המקומות בהם מופיע במסמך מילה מסוימת במילה אחרת


Ctrl + D :
משכפל את האובייקט המסומן. (קיצור של העתק - הדבק)
 

Ctrl + Z:
מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה
 

Ctrl + Y :
מבצע מחדש את הפעולה האחרונה שבוטלה או מבצע שוב ושוב את הפעולה האחרונה


Ctrl + P :
מדפיס

 

בהצלחה

* נכתב ע"י הנהלת האתר, כל הזכויות שמורות

מבזקי חדשות

מזג אוויר